Фан соҳаси ва
мутахассислик шифри
Сони
01.04.01 - Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари 2
01.04.02 - Назарий физика 1
01.04.07 - Конденсатланган холат физикаси 2
01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника 2