Дата
Докладчик
Презентация
02.03.2018
А.В. Хугаев

1 Лекция

05.03.2018
А.В. Хугаев

2 Лекция

09.03.2018
М.М. Нишонов

3.1 Лекция, 3.2 Лекция,3.3 Лекция

12.03.2018
С.Б. Игамов

4 Лекция

16.03.2018
С.Б. Игамов

5 Лекция