English book

Дата
Докладчик
Презентация
02.03.2018
А.В. Хугаев

1 Лекция

05.03.2018
А.В. Хугаев

2 Лекция

09.03.2018
М.М. Нишонов

3.1 Лекция, 3.2 Лекция,3.3 Лекция

12.03.2018
С.Б. Игамов

4 Лекция

16.03.2018
С.Б. Игамов

5 Лекция

23.03.2018
М. Нодирбеков

6 Лекция

30.03.2018
Г. Абдуллаева

7 Лекция

02.04.2018
Г. Абдуллаева

8 Лекция

06.04.2018
Г. Абдуллаева

9 Лекция

09.04.2018
Г. Абдуллаева

10 Лекция

13.04.2018
Г. Абдуллаева

11 Лекция

16.04.2018
Г. Абдуллаева

12 Лекция

23.04.2018
С. Артемов

13 Лекция

27.04.2018
М. Қаюмов

14 Лекция

04.05.2018
С. Артемов

15 Лекция

11.05.2018
Р. Ярмухаммедов

16 Лекция

14.05.2018
А. Насиров

17 Лекция