2018 йил 30 март соат 10:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институт ива Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01 р илмий даражалар берувчи илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; е-mail: info @ inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Зокиржон КАНОКОВнинг
«КВАНТ ВА МЕЗОСКОПИК СИСТЕМАЛАРНИНГ МАРКОВ ВА НОМАРКОВ ДИНАМИКАСИ» мавзусидаги
01.04.02 – Назарий физика ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий маслаҳатчи:
Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович,
физика-математика фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги

Расмий оппонентлар:
Джолос Ростислав Владимирович
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Бирлашган ядро тадқиқотлари институти, Дубна ш., Россия Федерацияси)

Абдумаликов Абдулазиз Абдувахабович
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)

Усманов Пазлиддин Нуритдинович
физика-математика фанлари доктори, доцент
(Наманган муҳандислик-технология институти, Наманган ш.)

Етакчи ташкилот:
Самарқанд давлат университети (Самарқанд ш.)