menyu
Новости

ЎзФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуруда фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тузилди

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурудаги Олий аттестация комиссияси 2013 й. 22 июль, № 040-и-сонли буйруғига биноан ЎзФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуруда фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тузилди.
Кенгаш шифри 16.07.2013.FM.11.01
Диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган ихтисосликлар:
01.03.01 - Астрономия;
01.04.06 - Полимерлар физикаси;
01.04.07 - Конденсатланган холат физикаси;
01.04.08 - Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
(физика-математика фанлари бўйича)
Мазкур илмий кенгаш асосида 01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари, 01.04.02 –назарий физика, 01.04.12 – Юқори энергиялар физикаси (физика-математика фанлари бўйича) ихтисосликлари бўйича ўрнатилган тартибда бир марталик илмий кенгаш тузишга рухсат берилди.