menyu
Новости

01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши ҳимояга қабул қилинди

2014 йилнинг 25 март куни Илмий Кенгаш мажлисида Гулмурза АБДУРАХМАНОВнинг «Металл оксидлари билан легирланган ишқорсиз қўрғошин-силикат шишалар структураси ва транспорт хоссаларининг ўзига хос жиҳатлари» мавзусидаги 01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши ҳимояга қабул қилинди