menyu
Новости

2014 йилнинг 11 февраль, куни Кенгаш қошидаги Илмий семинар бўлиб ўтди

2014 йилнинг 11 февраль, куни Кенгаш қошидаги
Илмий семинарда Гулмурза АБДУРАХМАНОВнинг «Металл оксидлари билан легирланган ишқорсиз қўрғошин-силикат шишалар структураси ва транспорт хоссаларининг ўзига хос жиҳатлари» мавзусидаги 01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ишини муҳокамаси ўтказилди.
Илмий семинар диссертация муҳокамаси натижалари юзасидан ижобий қарор қабул қилди.