menyu
Новости

Состав научного семинара


Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.FM/T.331.01-рақамли илмий даражаларини берувчи илмий кенгаш қошидаги  илмий семинар
ТАРКИБИ

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Иш жойи, лавозими, илмийдаражаси,илмий унвони, семинардаги ихтисослик шифри

 1.  
Нуритдинов Иззатилло
(раис)

1951

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Нуритдинов Салохутдин Насритдинович
(Раис ўринбосари)

1948

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор,01.03.01

 1.  

Игамов Сайрамбай Бадамбаевич
(илмий котиб)

1963

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Артемов Сергей Викторович

1943

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим,  01.04.08

 1.  

Кулабдуллаев Гайрат Асатович

1956

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.08

 1.  

Бозоров Эркин

1968

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Олимов  Косим

1951

ЎзР ФА “Физика -Қуёш” ИИЧБ ФТИ, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Рахимов Абдулла Маннабович

1955

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович

1943

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, академик,  01.04.08

 1.  

Абдурахманов Гулмирза

1951

ЎзР ФА Физика-техника институти, физика-математика фанлари доктори 01.04.07

 1.  

Ярмухамедов Рахим

1943

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.08

 1.  

Турсунов Эргаш Махкамович

1960

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.08

 1.  

Саидахмедов Кахрамон

1961

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Джуманов Сафарали Джуманович

1947

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Ибрагимова Эльвира Меметовна

1944

ЎзР ФА Ядро физикасиинститути, лаборатория мудири, физика-математикафанлари доктори, катта илмий ходим, 01.04.07

 1.  

Махмудов Шерзод

1979

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Хидиров Ирисали

1947

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, 01.04.07

 1.  

Курбанов Улугбек

1977

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, катта илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди,01.04.07

 1.  

Каланов Маҳмуджон Умарович

1942

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, физика-математика фанлари номзоди, 01.04.07

 1.  

Ильясов Сабит Пулатович

1956

ЎзР ФА Астрономия институти, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, 01.03.01

 1.  

Ахмедов Бобомурот Жураевич

1963

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, 01.03.01

 1.  

Миртаджиева Карамат Тахировна

1972

ЎзР ФА Астрономия институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим, 01.03.01