menyu
Новости

Илмий кенгаш ( DSc.27.06.2017.FM/T.331.01)

ЎзФА Ядро физикаси институти, Астрономия институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузурудаги DSc.27.06.2017.FM/T.331.01 рақамли илмий даражасини берувчи илмий кенгаш

(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурудаги Олий аттестация комиссияси раисининг 2017 й. 27 июндаги № 38 –сонли қарори билан тасдиқланган)

Қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори (Doctor of Science) и фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган:
01.03.01 - Астрономия;
01.04.02 - Назарий физика;
01.04.07 – Конденсатланган холат физикаси;
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
(физика-математика фанлари бўйича)

Мазкур илмий кенгаш асосида
01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (физика-математика ва техника фанлари бўйича),