menyu
Новости

Илмий кенгаш ( DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01)

ЎзФА Ядро физикаси институти ҳузурудаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.331.01 рақамли илмий даражасини берувчи илмий кенгаш

(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурудаги Олий аттестация комиссияси раисининг 2019 й. 30 декабрдаги № 444 –сонли қарори билан тасдиқланган)

Қуйидаги ихтисосликлар бўйича фан доктори (Doctor of Science) и фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилган:
01.04.01 – Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (техника фанлари бўйича);
01.04.07 – Конденсирланган холат физикаси ва
01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника
(физика-математика фанлари бўйича)