menyu
Новости

16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгашнинг 2013 йилдаги фаолияти ҳақида ҳисобот


16.07.2013.FM.11.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШНИНГ

2013  ЙИЛДАГИ ФАОЛИЯТИ  ҲАҚИДА

Х И С О Б О Т

ЎзФА Ядро физикаси институти (Тошкент ш.) ва Ўзбекистон Миллий университети (Тошкент ш.) ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли  Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш ЎзР ОАКнинг 2013 й. 22 июльдаги 040 -и –сон қарори билан тасдиқланган.

Кенгашга 01.03.01 – Астрономия ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича
01.04.06 - Полимерлар физикаси ихтисослигидан
физика-математика фанлари бўйича
01.04.07 – Конденсатланган холат физикаси ихтисослигидан
физика-математика фанлари бўйича

01.04.08 – Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника ихтисослигидан физика-математика фанлари бўйича

диссертацияларни ҳимояга  қабул  қилиб олишга рухсат этилган.

 1. Ўтказилган мажлислар сони:  1-та.

Илмий кенгашнинг биринчи ташкилий йиғилиши 2013 йил 30 август куни Ядро физикаси институтда ўтказилди.

Муҳокама қилинган масалалар:

 1. Тегишли ихтисосликлар (01.03.01; 01.04.08; 01.04.07; 01.04.06; 01.04.02; 01.04.01) бўйича малакавий имтихонлар дастурларини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш;
 2. Тегишли ихтиосликлар бўйича малакавий имтихонлар бўйича комиссияларни тузиш ва таркибларини тасдиқлаш;
 3. Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркибини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш;
 4. Тегишли ихтисосликлар бўйича етакчи ташкилотлар рўйхатини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш;
 5. ОАК рўйхатига киритилиши мумкин бўлган махалий ва хорижий нуфузли журналлар рўйхатини муҳокама қилиш ва тасдиқлаш;
 6. Докторлик илмий даражага талабгорларнинг диссертация ҳимояларини ўтказиш режалари ҳақида.

Белгиланган вазифалар:

 1. Илмий кенгашнинг веб-саҳифасини расмийлаштириш ишларини давом этиш, талабгорларга иложи борича кенг керакли маълумотларни жойлаштириш;
 2. 2014-2015 йилларга мўлжалланган докторлик илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ҳимояларини ўтказиш режасини тузиш;
 3. ОАК Бюллетени 1-сони журналида эълон қилинган диссертация мавзулари бўйича талабгорларнинг ҳимояга тайёрлик даражаси хақидаги маълумотларни йиғиш.

2. Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш аъзоларининг мажлисларда иштирок этиш фаоллиги:

Кенгаш аъзосининг  исми-шарифи (ихтисослик шифри)

қатнашган мажлислар сони

Мажлис-ларнинг умумий сонига нисбатан % хисобида

Муҳокама-ларда қатнаш-ган мажлис-лар сони

Расмий оппонент бўлган диссер-тациялар сони  

Фаоллик даражаси (фаол ёки нофаол)

1

2

3

4

5

6

7

1.  

Салихбаев Умар Сагитович
(Раис)
  (01.04.08)

1

100%

1

 

фаол

2.  

Муминов Толиб Мусаевич (
01.04.08)

1

100%

1

 

фаол

3.  

Саримсоков Абдушукур Абдухалилович
(Раис ўринбосари)
   (01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

4.  

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнопович
(Раис ўринбосари)
  (01.03.01)

1

100%

1

 

фаол

5.  

Ярмухамедов Рахим
(илмий котиб) (01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

6.  

Нуритдинов Салохутдин Насритдинович
(01.03.01)

1

100%

1

 

фаол

7.  

Сатторов Исроил  Саттарович  

(01.03.01)

1

100%

1

 

фаол

8.  

Коршунова Наталья Александровна
(01.03.01)

1

100%

1

 

фаол

9.  

Ильясов СабитПулатович
(01.03.01)

1

100%

1

 

фаол

10.  

Ашуров Нигмат Рустамович

(01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

11.  

Абдурахмонов Умарбек
(01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

12.  

Оксенгендлер Борис Леонидович
(01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

13.  

Холмуминов Абдулфатто Ахатович
(01.04.06)

1

100%

1

 

фаол

14.  

Джуманов Сафарали Джуманович
(01.04.07)

1

100%

1

 

фаол

15.  

Ташметов Манноб Юсупович
(01.04.07)

1

100%

1

 

фаол

16.  

Ибрагимова Эльвира Меметовна
(01.04.07)

1

100%

1

 

фаол

17.  

Атабаев Илхом Гафурович
(01.04.07)

1

100%

1

 

фаол

18.  

Ашуров Мухсинджон Хуррамович
(01.04.07)

1

100%

1

 

фаол

19.  

Артемов Сергей Викторович
(01.04.08)

1

100%

1

 

фаол

20.  

Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич
(01.04.08)

1

100%

1

 

фаол

21.  

Муминов Ахтам Ибрагимович
(01.04.08)

1

100%

1

 

фаол

3. Ҳисобот йилида фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш кўриб чиққан диссертацияларнинг қисқача таҳлили: 

Илмий кенгашда фан доктори илмий даражасини олиш учун  2014 йилга мўлжалланган диссертация ҳимоялари:

Т/р

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Ихтисослик шифри ва номи

 1.  

Абдурахманов Гулмурза

ЎзФА Энергетика ва автоматика институти

01.04.07- конденсатланган ҳолат физикаси

 1.  

Турсунов Эргаш Махкамович

ЎзФА Ядро физикаси институти

01.04.08 – атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

 1.  

Базаров Эркин Ходжиевич

ЎзФА Ядро физикаси институти

01.04.08 – атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

4. Фан доктори илмий даражасини олиш учун топширилган ва  кўриб   чиқилган диссертациялар ҳақидаги маълумот:


 

01.03.01

01.04.06

01.04.07

01.04.08

 

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

физика-математика фанлари

Дастлабки босқичда муҳокамадан олинган ишлар

-

-

-

-

Диссертация ҳимояси якунлари бўйича ижобий қарор чиқарилган ишлар

-

-

-

-

Шу жумладан:  бошқа ташкилотлардан

-

-

-

-

бошқа мамлакатлардан

-

-

-

-

Диссертация ҳимояси якунлари бўйича салбий қарор чиқарилган ишлар

-

-

-

-

Шу жумладан:  бошқа ташкилотлардан

-

-

-

-

бошқа мамлакатлардан

-

-

-

-

Қўшимча хулосалар берилгани

-

 

 

 

Кенгаш муҳокамасига берилган ишлар сони

(2013 йил 31 декабрь холатига)

-

-

1

1

      8. Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашнинг веб-сайти бўйича тўлиқ маълумот.

Илмий кенгашнинг веб-саҳифаси ЎзФА Ядро физикаси институтининг веб-сайтида (www.inp.uz) ташкил этилган, манзили:

http://www.inp.uz/uz/илмий_кенгаш (16.07.2013FM11/01).

Илмий кенгашнинг веб-сайтига  кенгаш фаолиятига оид бўлган маълумотлар жойлаштирилмоқда, жумладан:

Кенгаш таркиби (ОАК буйругига асосан, раҳбарияти, алоқа телефонлари);

Ихтисосликларнинг паспортлари;

Кенгаш фаолияти ҳақида маълумотлар;

Кенгаш қошидаги илмий семинар;

Диссертация ишларини баҳолаш мезонлари;

Талабгорларга ёрдам берувчи маълумотлар;

Илмий даражага талабгорлар тўғрисидаги маълумотлар;

Авторефератлар;

Малакавий имтихонлар дастурлари;

Эълонлар;

Янгиликлар.

10. Аттестация ишларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва мулоҳазалар.

Илмий кенгашнинг фаолият юритиш учун ЎзФА Ядро физикаси институтида зарур шароитлар яратилди, жумладан:

 • кенгашнинг махсус ишчи хонаси мавжуд бўлиб (ЎзФА, физкорпус, 240-хона) у ерда хамма хужжатлар алохида жилдларда сақланади;
 • махсус ишчи хона оргтехника билан жиҳозланган (компьютер, принтер, сканер, диктофон, лазер указкаси);
 • канцелярия маҳсулотлари билан таъминланган (қоғоз, папкалар, йиғма жилдлар, бюллетенларни йиғиш қутичаси ва барча керакли канцелярия маҳсулотлари)
 • Ядро физикаси институти катта мажлислар ўтказиш зали тегишли воситалар билан жихозланган (раис ва илмий котиб, техник котиби ишлайдиган стол ва хисоб комиссияси ишлайдиган жой, ноутбук, проектор). Мажлислар зали 200 жойга мўлжалланган бўлиб, барча илмий ходимлар ва таклиф қилинган меҳмонларни ўз ичига олиш имконига эга.
 • илмий кенгаш рахбариятининг қабул вақтлари белгиланган (веб-сайтида кўрсатилган).

Илмий кенгашда тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд, жумладан:

 • Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни;
 • Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури;
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 31 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (Ўзбекистон Республикаси ОАК)ни ташкил қилиш тўғрисида”ги фармони;
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг1992 йил 9 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси фаолиятини ташкил этиш масалалари” тўғрисидаги 421-сонли қарори;       
 • Ўзбекистон Республикаси Президентининг 4456-сонли фармони;
 • Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 365 -сонли қарори;
 • Ўзбекистон Республикаси ОАК ҳақида низом;
 • Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш тўғрисидаги низом;
 • Малакавий имтиҳонларни ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом;
 • Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари рўйхати;
 • Тегишли ихтисосликлар бўйича малакавий имтиҳонлар дастурлари;
 • “ОАК Бюллетени” журналлари.

Ихтисослаштирилган

кенгаш  раиси, ф.-м.ф.д., профессор                         У.С.САЛИХБАЕВ                                            

Ихтисослаштирилган

кенгаш  илмий котиби,

ф.-м.ф.д., профессор                                                  Р.ЯРМУХАМЕДОВ