menyu
Новости

2014 й. 11 февраль соат 10:00. Илмий семинар мажлиси

ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги

16.07.2013.FM.11.01-рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар  мажлисининг

KУН ТАРТИБИ

 

Тошкент ш.                                                                                                                                                   соат 1000,  «11» февраль 2014 й.

1. Гулмурза АБДУРАХМАНОВнинг «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари»мавзусидаги 01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация иши муҳокамаси.

Тақризчилар:

Физика-математика фанлари доктори,

академик  Муминов Рамиз Абдуллаевич

 

физика-математика фанлари доктори

Ташметов Маннаб Юсупович