menyu
Новости

2014 йил 29 декабрь соат 10:00 да 16.07.2013.FM.11.01 - рақамли Илмий кенгаш мажлиси

2014 йил 29 декабрь соат 10:00 да Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.11.01 рақамли фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 150-30-80; e-mail: info@inp.uz
KУН ТАРТИБИ
Абдурахманов Гулмурзанинг
“Металл оксидлари билан легирланган ишқорсиз қўрғошин-силикат шишалар структураси ва транспорт хоссаларининг ўзига хос жиҳатлари”
мавзусидаги 01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси (ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти).

Расмий оппонентлар:

Муминов Рамизулла Абдуллаевич
физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
(ЎзР ФА Физика-техника институти
“Физика-Қуёш” ИИЧБ, Тошкент ш.)

Власов Сергей Игоревич
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон миллий университети, Тошкент ш.)

Ибрагимова Эльвира Меметовна
физика-математика фанлари доктори
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти, Тошкент ш.)

Етакчи ташкилот:
Тошкент давлат техника университети