menyu
Новости

Илмий кенгаш таркиби

16.07.2013.FM.11.01 рақамли илмий кенгаш
ТАРКИБИ

Илмий кенгаш раиси

Салихбаев Умар Сагитович

ЎзР ФА Ядро физикаси институти директори, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда
01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 289-31-18, 150-30-70

e-mail: info @ inp.uz

Қабул қилиш вақти:

Сешанба: 14.00-16.00

Пайшанба: 10.00-12.00

Кенгаш илмий котиби

Ярмухамедов Рахим

ЎзР ФА Ядро физикаси институти назарий физика лабораторияси мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда
01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 289-28-53, 227-91-22

e-mail: rakhim@inp.uz

Қабул қилиш вақти:

Сешанба: 14.00-16.00

Пайшанба: 10.00-12.00

Илмий кенгаш раиси ўринбосарлари

Нуритдинов

Иззатилло

 

Ядро физикаси институти лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда
01.04.07 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2893609

e-mail: izzatilloh@yahoo.com

Ашуров

Нигмат Рустамович

Ўзбекистон Миллий униерситети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий текшириш маркази директор ўринбосари, техника фанлари доктори, профессор, кенгашда
01.04.06 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2417982

e-mail: carbon@uzsci.net

Эгамбердиев

Шухрат Абдуманнопович

ЎзР ФА Астрономия институти директори, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда
01.03.01 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2350638

e-mail: shuhrat@astrin.uz

Илмий кенгаш аъзолари

 1.  

Нуритдинов Салохутдин Насритдинович

Ўзбекистон Миллий университети  астрономия ва атмосфера кафедраси мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда

01.03.01 ихтисослик бўйича

Tel: (99893) 5305169

e-mail: nur200848@mail.ru

 1.  

Туракулов

Зафар

Ялкинович  

 

Астрономия институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, кенгашда

01.03.01 ихтисослик бўйича

Tel: 2358102

e-mail: zafarturakulov@gmail.com

 1.  

Коршунова

Наталья Александровна

 

Ўзбекистон Миллий университети,  механика-математика факультети назарий ва татбиқий механика кафедраси профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда

01.03.01 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 246-49-30

e-mail: bea40371@rambler.ru

 1.  

Ильясов

Сабит

Пулатович

ЎзР ФА Астрономия институти, директор  ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, кенгашда

 01.03.01 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2358102

e-mail: ilyasov@astrin.uz

 1.  

Умаров

Абдусалам

Вахитович

Наманган давлат университети, ректор, техника фанлари доктори, профессор, кенгашда

01.04.06 ихтисослик бўйича

Tel: (99869) 2270144

e-mail: abdusalam@inbox.ru

 1.  

Рашидова

Сайёра Шарафовна

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий текшириш маркази, директор, кимё фанлари доктори, профессор, академик, кенгашда

01.04.06 ихтисослик бўйича

Tel: (99898) 8083858

e-mail: carbon@uzsci.net

 1.  

Оксенгендлер

Борис

Леонидович

Ўзбекистон Миллий униерситет қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий текшириш маркази, бош илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда

01.04.06 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 241-6849

e-mail: oksengendlerbl@yandex.ru

 1.  

Холмуминов Абдулфатто

Ахатович

Ўзбекистон Миллий униерситет қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий текшириш маркази, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим,

кенгашда 01.04.06 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2418642

e-mail: carbon@uzsci.net

 1.  

Хидиров

Ирсали

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор, кенгашда

01.04.07 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2893464

e-mail: khidirov@inp.uz

 1.  

Ташметов

Манноб

Юсупович

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, директор ўринбосари, физика-математика фанлари доктори, кенгашда

01.04.07 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 289-3160

e-mail: mannab@inp.uz

 1.  

Ибрагимова

Эльвира

Меметовна

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, кенгашда

01.04.07 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 289-3354

e-mail: ibragimova@inp.uz

 

 1.  

Муминов

Толиб Мусаевич

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Амалий физика илмий-текшириш институти, директор, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик, кенгашда 01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: 8-37072-25300

e-mail: tolib_m@uzsci.net

 1.  

Ашуров

Мухсинджон Хурамович

“Фонон” илмий ишлаб чиқариш корхонаси, директор, физика-математика фанлари доктори, профессор, ЎзФА академиги, кенгашда 01.04.07 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2746869

e-mail: Ashurov49@mail.ru

 1.  

Артемов

Сергей

Викторович

ЎзР ФА Ядро физикаси институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, кенгашда

01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 2893618

e-mail: artemov@inp.uz

 1.  

Олимов

Косим

ЎзР ФА Физика-техника институти «Физика-Қуёш» илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси,  лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим, кенгашда

01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 233-12-71

e-mail: olimov@uzsci.net

 1.  

Мусаханов

Мирзаюсуф

Мирзамахмудович

Ўзбекистон Миллий университети, физика факультети
ядро ва назарий физика кафедраси профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик кенгашда

01.04.08 ихтисослик бўйича

Tel: (99871) 1268033

e-mail: yousuf@uzsci.net