menyu
Новости

2018 йил 26 июн соат 10:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2018 й. “26” июнь соат 10:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz
KУН ТАРТИБИ
Хусниддин Косимович ОЛИМОВ нинг
“4.2 А ГэВ/с ИМПУЛЬСЛИ p, d, 4 He , 12 C( 12 C)- ВА 12 С 181 Ta- ТЎҚНАШУВЛАРИДА МАНФИЙ ПИОНЛАР ВА Δ 0 (1232)-РЕЗОНАНСЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШИ” мавзусидаги
01.04.08 – «Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси.
Тезлаштирувчи техника» ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА “Физика-Қуёш” ИИЧБси Физика-техника институти)

Илмий маслаҳатчи:
Лутпуллаев Сагдулла Лутфуллаевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Муминов Толиб Мусаевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Бекмирзаев Рахматулла Нурмуродович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Бозоров Эркин Ҳожиевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Етакчи ташкилот:Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги Ядро физикаси институти, Олмаота ш.