menyu
Новости

2018 йил 16 июл соат 09:30 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2018 йил 16 июль соат 9:30 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-31-50; e-mail: info@inp.uz
KУН ТАРТИБИ
Защита диссертационной работы
Махмуджон Сулайманович Надирбеков нинг
«Лантанид ва актинид ядроларнинг уйғонган коллектив ҳолатларининг ҳусусиятлари ва уларнинг шаклини ўзгариш динамикаси» мавзусидаги
01.04.08 – «Атом ядроси ва элементар зарралар физикаси.Тезлаштирувчи техника» ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий маслаҳатчи:
Ярмухамедов Рахим,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Муминов Толиб Мусаевич,
физика- математика доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
Адамян Гурген Григорьевич,
физика-математика доктори
Бекмирзаев Рахматилло Нурмуродович,
физика-математика доктори, профессор
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Физика-техника институти