menyu
Новости

2018 йил 19 октябр, соат 10:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик илмий кенгашнинг мажлиси

Uzbek

2018 йил 19 октябр, соат 10:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгаш асосида тузилган бир марталик илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Шерзоджон Жуманазарович НИШОНОВнинг
153Sm радиоизотопи ва унинг доривор шаклини олиш”
мавзусидаги
01.04.01 – “Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти, “Радиопрепарат” ДК)

Илмий раҳбари:
Хужаев Сайдахмад,
кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Олимов Косим,
физика- математика доктори, профессор
(ЎзР ФА Физика-техника институти “Физика-Қуёш” ИИЧБ, Тошкент ш.)
Сманова Зулайхо Асаналиевна,
кимё фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети