menyu
Новости

2018 йил 11 декабр соат 10:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2018 йил 11 декабр соат 10:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz
KУН ТАРТИБИ
Санжар Рузимуротович ШАЙМАТОВ нинг
«Ташқи электромагнит майдон мавжудлигида компакт гравитацион объектлар атрофида умумрелятивистик астрофизик жараёнлар» мавзусидаги
01.03.01 – Астрономия ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Астрономия институти)

Илмий маслаҳатчи:
Ахмедов Бобомурат Жураевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Миртаджиева Карамат Тахировна,
физика- математика доктори, профессор
(ЎзР ФА Астрономия институти)
Файзуллаев Бируни Амануллаевич,
физика-математика фанлари номзоди, доцент
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)

Етакчи ташкилот: Аль-Фараби номидаги Қозоғистон Миллий университети (Алмата ш.)