menyu
Новости

2019 йил 30 апрель соат 10:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

10:00 часов 30 апреля 2019 г. Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: zekie@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Талъат Ахматович АХУНОВнинг
«Танланган гравитацион линзаланган квазарларнинг ПЗС-фотометрияси ва кенг майдонлар ҳолатлари» мавзусидаги
на соискание ученой степени
01.03.01 – «Астрономия» ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(Ўзбекистон Миллий университети)

Илмий маслаҳатчи:
Нуритдинов Салахутдин Насритдинович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Чернин Артур Давидович,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
(М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети қошидаги П.К.Штернберг номидаги Давлат астрономия институти, Москва ш.)
Коршунова Наталья Александровна,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)
Туракулов Зафар Ялкинович,
физика-математика фанлари доктори
(ЎзР ФА Астрономия институти, Тошкент ш.)
Ведущая организация:В.Г. Фесенков номидаги Астрофизика институти
(Олмаота ш., Қозоғистон Республикаси)