menyu
Новости

2019 йил 14 июнь соат 11:30 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2019 йил 14 июнь соат 11:30 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Олимжон Рустамович ТОЖИБОЕВнинг
“УЗАТИЛИШ РЕАКЦИЯЛАРИДАН 7Be, 25Mg, 25Al ЯДРОЛАРИНИНГ СПЕКТРОСКОПИК ҲУСУСИЯТЛАРИ ВА РАДИАЦИОН ҚАМРАШ 12C+p РЕАКЦИЯСИНИНГ ЧИҚИШ КАТТАЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА УЛАРНИ ЯДРОВИЙ АСТРОФИЗИКАДА ҚЎЛЛАШ”
мавзусидаги 01.04.08 – “Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника” ихтисослиги бўйича
физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Артемов Сергей Викторович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Олимов Косим,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
(ЎзР ФА ФТИ “Физика-Қуёш” ИИЧБ, Тошкент ш.)
Полвонов Сатимбой Ражапович,
физика-математика фанлари номзоди, профессор
(ЎзМУ, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети