menyu
Новости

2019 йил 30 июль соат 11:30 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2019 йил 30 июль соат 11:30 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Собир Абдумуминович ТУРАКУЛОВнинг
“Кластер модели доирасида қуйи энергияларда d(α,γ)6Li, 3He(α,γ)7Be ва 3H(α,γ)7Li реакциялар астрофизик S-факторлари ва тезликлари”
мавзусидаги 01.04.08 – “Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника” ихтисослиги бўйича
физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Турсунов Эргаш Махкамович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Миртаджиева Каромат Тахировна,
физика-математика фанлари доктори, доцент,
(ЎзР ФА Астрономия институти, Тошкент ш.)
Олимов Хусниддин Қосимович,
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
(Тошкент шаҳридаги ИНХА университети, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Физика-техника институти “Физика-Қуёш” илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси