menyu
Новости

2019 йил 31 июль соат 12:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2019 йил 31 июль соат 12:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Журабек Хатамович Хушвактовнинг
“Табиий уранли “КВИНТА” йиғилмасини 2, 4, 6 ва 8 ГэВ энергияли дейтронлар оқими билан нурлантиришда ҳосил бўлган иккиламчи нейтронларнинг 232Th, 129I ва 127I ядролари билан ўзаро таъсирини ўрганиш ”
мавзусидаги 01.04.08 – “Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника” ихтисослиги бўйича
физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА ЯФИ, БЯТИ)

Илмий раҳбар:
Юлдашев Бехзод Садикович,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА академиги
Расмий оппонентлар:
Муминов Толиб Мусаевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА академиги
(Ўзбекистон миллий университети, Тошкент ш.)
Киевицкая Анна Ивановна,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Белоруссия давлат университети қошидаги А.Д.Сахаров номидаги Халқаро давлат экология университети, Минск ш.)
Етакчи ташкилот: “Курчатов институти” миллий тадқиқот маркази қошидаги А.И. Алиханов номидаги назарий ва экспериментал физика институти, Москва ш.