menyu
Новости

2019 йил 17 октябрь соат 10:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2019 йил 17 октябрь соат 10:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Абдулазиз Расулжонович Саттиевнинг
«Палладий, олтингугурт ва руҳ билан легирланган кремнийдаги киритма-нуқсон ҳолатларининг шаклланишида радиацион стимуллашган жараёнлар»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти, Андижон Давлат университети)

Илмий раҳбар:
Зайнабидинов Сиражидин,
физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
Расмий оппонентлар:
Ашуров Мухсинджан Хурамович,
физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
(«Фонон» ДИИЧК, Тошкент ш.)
Арипов Хайрулла Кабулович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Тошкент ахборот технологиялари университети, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Фарғона Давлат университети (Фарғона ш.)