menyu
Новости

2019 йил 11 декабрь соат 12:00 да DSc.27.06.2017.FM/Т.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2019 йил 11 декабррь соат 12:00 да Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги DSC.27.06.2017.FM/T.33.01 рақамли илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Зафар Уткирович Эсановнинг
«Бир қатор силикат кристалларда структуравий ва киритма нуқсон марказларининг ўзаро боғлиқлиги»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Нуритдинов Иззатилло,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Джуманов Сафарали,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Курбанов Абдулла Мамасоатович,
физика-математика фанлари номзоди, доцент
(Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Самарқанд Давлат университети (Самарқанд ш.)