menyu
Новости

2020 йил 18 июнь соат 12:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш ОНЛАЙН мажлиси

Uzbek

2020 йил 18 июнь соат 12:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг ОНЛАЙН мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Бахром Хайдарович ЯРМАТОВнинг
«Инсон қони транспорт оқсили боғловчилик қобилиятини баҳолашнинг радиокимёвий усулини ишлаб чиқиш»
мавзусидаги 01.04.01 – “Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Ким Андрей Алексеевич,
биология фанлари номзоди, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Бозоров Эркин Хожиевич,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Нишонов Шерзоджон Жуманазарович,
техника фанлари буйича фалсафа доктори
(«Радипрепарат» ДК, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Ўзбекистон миллий университети (Тошкент ш.)