menyu
Новости

2020 йил 18 июнь соат 10:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш ОНЛАЙН мажлиси

Uzbek

2020 йил 18 июнь соат 10:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг ОНЛАЙН мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Бахтияр Ибрагимович КУРБАНОВнинг
«Таркибида олтин бўлган маъданларни ва рений бўлган технологик маҳсулотларни қайта ишлаш жараёнларини тезкор нейтрон-радиацион назорат қилиш услублари»
мавзусидаги 01.04.01 – “Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий маслаҳатчи:
Садиков Илхам Исмаилович,
техника фанлари доктори, катта илмий ходим
Расмий оппонентлар:
Бахрамов Садулла Абдуллаевич,
физика-математикафанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги
(ЎзР Фанлар академияси, Тошкент ш.)
Кулматов Рашид Анорович,
кимё фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)
Олимов Косим
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Физика-техника институти, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Самарканд давлат университети (Самарканд ш.)