menyu
Новости

2020 йил 4 августь соат 10:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш ОНЛАЙН мажлиси

Uzbek

2020 йил 4 августь соат 10:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг ОНЛАЙН мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Яйра Махмудовна РАХИМОВАнинг
«ТАРКИБИДА НИКЕЛЬ НАНОЗАРРАЧАЛАРИ БЎЛГАН КОМПОЗИЦИОН КЕРАМИК МАТЕРИАЛЛАРНИ ЭЛЕКТР ХУСУСИЯТЛАРИ»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
(Тошкент Давлат техника университети))

Илмий раҳбар:
Абдурахманов Умарбек,
физика-математика фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Ашуров Мухсинжон Хуррамович,
физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
(“Фонон” ИИЧБ, Тошкент ш.)
Ташмуҳамедова Дилноза Артикбаевна,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Тошкент Давлат техника университети, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Урганч давлат университети