menyu
Новости

2020 йил 15 декабр соат 10:00 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш ОНЛАЙН мажлиси

Uzbek

2020 йил 15 декабр соат 10:00 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг ОНЛАЙН мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Орифжон Курбанович ГАНИЕВнинг
«КУПРАТЛАР ТУННЕЛ СПЕКТРЛАРИ ВА ИККИ ЎЛЧАМЛИ ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИНГ ПОЛЯРОН ҲАМДА КЎПТИРҚИШЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

Илмий раҳбар:
Явидов Бахрам Янгибаевич,
физика-математика фанлари доктори
Расмий оппонентлар:
Хидиров Ирисали,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Расулов Рустам Явкачович,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(Фарғона давлат техника университети, Фарғона ш.)
Етакчи ташкилот:Андижон давлат университети