menyu
Новости

2021 йил 18 май соат 9:30 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2021 йил 18 май соат 9:30 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Абдисамат ВАСИДОВнинг
«КОНСТРУКЦИЯВИЙ ВА БИОЭКОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРНИ АКТИВАЦИОН ВА ИЗЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ»
мавзусидаги 01.04.01 – “Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фан доктори (DSc)
илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)


Илмий раҳбар:

Мухаммедов Суюн,

техника фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар:
Солодухин Владимир Петрович,
физика-математикафанлари доктори, катта илмий ходим
(Қозоғистон Республикаси ЭВ ЯФИ, Олма-Ота ш.)
Кулматов Рашид Анорович,
кимё фанлари доктори, профессор
(Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)
Қурбанов Бахтияр Ибрагимович
физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
(ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Самарканд давлат университети (Самарканд ш.)