menyu
Новости

2021 йил 19 май соат 9:30 да DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01- рақамли Илмий кенгаш мажлиси

Uzbek

2021 йил 19 май соат 9:30 да Ядро физикаси институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 рақамли Илмий кенгашнинг мажлиси


Манзил: 100214, Тошкент ш., Улуғбек қўрғони, Ядро физикаси институти;
тел. (99871) 289-31-41; факс (99871) 289-36-65; e-mail: info@inp.uz


KУН ТАРТИБИ
Мустаким Рофиевич ЖУМАЕВнинг
«КОНДЕНСИРЛАНГАН ВА НАНОЎЛЧАМЛИ ТИЗИМЛАРДАГИ ФЛУКТУАЦИЯВИЙ ВА ПАРАМЕТРИК ҲОДИСАЛАР»
мавзусидаги 01.04.07 – “Конденсирланган ҳолат физикаси” ихтисослиги бўйича физика-математика фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(Бухоро мухандислик-технология институти)


Расмий оппонентлар:
Комилов Иброҳимхон Комилович
физика-математика фанлари доктори, профессор, Россия фанлар академияси мухбир аъзоси
(Россия фанлар академияси Доғистон федерал тадқиқот маркази Физика институти, Махачкала ш.)
Нуритдинов Иззатилло ,
физика-математика фанлари доктори, профессор
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти, Тошкент ш.)
Явидов Баҳром Янгибоевич
физика-математика фанлари доктори
(Нукус давлат педагогика институти, Нукус ш.)
Етакчи ташкилот: Бошқирдистон давлат университети (Уфа, Россия)