Единый контактный номер (+998) 71 2000036; Телефон доверия (+998) 71 2335623

Диссертации рассмотренные на научном семинаре при Совете

Илмий семинарда кўрилган диссертациялар

т/р

Талабгорнинг Ф.И.Ш.

Докторлик диссертацияси номи ва шифри

Саналар

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинар қарори

Диссертация кўриб чиқишга қабул қилинган

Диссертация

муҳокама қилинган

1.

Абдурахманов Гулмурза

 

 

Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари

 

01.04.07 – Конденсатланган ҳолат физикаси

7 январ 2014 йил

11 феврал

2014 йил

ижобий хулоса,

26 феврал

2014 йил

дастлабки экспертиза жараёнида мухокамадан олинди талабгор аризасига асосан

10 ноябр

 2014 йил

19 ноябр

2014 йил

ижобий хулоса,

19 ноябр

2014 йил

2.

Турсунов

Эргаш Махкамович

Потенциал моделлар доирасида енгил ядролар ва уйғонган барионлар структураси

01.04.08 –Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

10 ноябр

 2014 йил

19 ноябр

2014 йил

ижобий хулоса,

21 ноябр

2014 йил

3.

Бозоров

Эркин

Хожиевич

3.25 А ГэВ/с импульсли кислород ядроларининг протонлар билан ўзаротаъсирларида парчаланиш жараёнлари ва 3-300 ГэВ энергияли π,р,α,C(С)- ва р(16О,20Ne)-тўқнашувларида протонлар ҳосил бўлиш механизмлари

 

01.04.08 – Физика атомного ядра и элементарных частиц, ускорительная техника

16 феврал

2015 йил

5 март

2015 йил

ижобий хулоса,

6 март

2015 йил

4.

Миртаджиева

Карамат

Тахировна

Дисксимон галактикаларда асосий таркибий тузилмалар шаклланишининг ночизиқли назарияси

01.03.01 - астрономия

14 январ

2016 йил

28 январ

2016 йил

ижобий хулоса,

9 феврал

2016 йил


×