Single contact number (+998) 71 2000036; Helpline (+998) 71 2335623

9:30 часов 18 мая 2021 г. Заседание Научного совета DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01 по присуждению ученых степеней при Институте ядерной физики

KУН ТАРТИБИ
Абдисамат ВАСИДОВнинг
«КОНСТРУКЦИЯВИЙ ВА БИОЭКОЛОГИК МАТЕРИАЛЛАРНИ АКТИВАЦИОН ВА ИЗЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ»
мавзусидаги 01.04.01 – “Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фан доктори (DSc)
илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси
(ЎзР ФА Ядро физикаси институти)

 

Илмий раҳбар: Мухаммедов Суюн,

техника фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар: Солодухин Владимир Петрович,
физика-математикафанлари доктори, катта илмий ходим (Қозоғистон Республикаси ЭВ ЯФИ, Олма-Ота ш.)
Кулматов Рашид Анорович, кимё фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.)
Қурбанов Бахтияр Ибрагимович физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим (ЎзР ФА ЯФИ, Тошкент ш.)
Етакчи ташкилот:Самарканд давлат университети (Самарканд ш.)


×